ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

สิ่งหนึ่งที่คุณต้องไม่ทำในระหว่างสัมภาษณ์งาน

สิ่งหนึ่งที่คุณต้องไม่ทำในระหว่างสัมภาษณ์งาน

ไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร คุณไม่ควรพูดหรือบ่นเกี่ยวกับงาน นายจ้าง ผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงานที่ผ่านมา ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ...อ่านต่อ
วันที่ 27/06/2562 ชม 2 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 091887

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร(Restaurant Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร(Restaurant Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ดูแลเรื่องทั่วไปในห้องอาหารและคอยช่วยเหลืองานผู้จัดการแผนกห้องอาหาร
2. ดูแล จัดระเบียบพนักงานเสิร์ฟในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
3. ควบคุมการบริการลูกค้าและดูแลให้การทำงานของแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090325

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบงานโครงสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบและไม่มีข้อผิดพลาด
ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ประสานงานกับ supervisor และ Foreman เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ขออนุมัติ และแล้วเสร็จตามกำหนด
ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม - ลด เพื่อสรุปราคางาน
วางแผนการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง
สรุปผลงานและวางบิลเก็บเงินลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090221

ตำแหน่งงานว่างAccountant Costing / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างAccountant Costing / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต, ระบบ ISO หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท
บริหารงานบุคคลในบังคับบัญชา ทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บันทึกและจัดทำรายงานวัตถุดิบทุกประเภท
บันทึกและจัดทำรายงานสินค้าสำเร็จรูป
บันทึกและจัดทำรายงาน Scrap and Scale
จัดทำ และ ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลืออื่น ๆ
ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089574

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านนวด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านนวด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษั

งานประจำ : ตามโครงสร้าบริษั ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ควบคุม วางแผน และบริหารจัดการร้านนวดของโรงแรมทั้งหมด
-ดูแลยอดขายของร้าน
-ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089354

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง
1.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิม
2.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3.จัดทำใบเสนอราคา
4.เสนอราคาขายสินค้า เครื่องมือสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
5.รายงานผลการขายและติดตามลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089353

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง
เขียนแบบ ออกแบบวงจรไฟฟ้า,Wiring Control panel
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089575

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานทำความสะอาดห้องพัก (Floor Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานทำความสะอาดห้องพัก (Floor Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ตรวจสอบควบคุมการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
-รายงานการทำงานและตรวจเช็ครายงานการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
-ติดตามแก้ไขปัญหางานทำความสะอาดเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงการทำงานภายในห้องพัก
-รักษามาตรฐานการทำความสะอาดห้องพักตามนโยบายบริษัท
-ติดตามการสอนงาน ฝึกอบรมพนักงานภายในแผนกเกี่ยวกับขั้นตอนการทำความสะอาดในห้องพัก
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089273

ตำแหน่งงานว่างบัญชีการเงิน

ตำแหน่งงานว่างบัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
1. ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับจากการวางบิล Supplier
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
3. จับเก็บใบสำคัญจ่ายเช็ค
4. นำส่ง ภงด.1, 3, 53 ให้สำนักงานบัญชี
5. จัดทำสรุปยอดในรายวันจ่าย พร้อมจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน
6. รับวางบิลและชำระหนี้
7. จัดทำทะเบียนคุมการรับเช็คและเงินสด
8. บันทึกการรับ-จ่าย ให้ถูกต้องตามระบบบัญชี
9. ตรวจบัญชีธนาคารทุกบัญชีใน Book ธนาคารกับที่คีย์ใน Express
10.คีย์รายการตัดบัญชีธนาคารใน Express
11. ติดตามเงินรับ - จ่าย ที่ไม่ทร
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088043

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60

งานประจำ : 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60 ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ยกสินค้าบริการลูกค้าและติดรถส่งของหน้างาน และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์ (ขับรถForklift)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์ (ขับรถForklift)

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทกำหนด
2. ปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
3. ขับรถ Forklift ตักสินค้าขึ้นรถบรรทุกออกจาก location เพื่อโหลดให้ตรงกับใบ shipping instruction list
4. สแกน Barcode ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
5. ขับ Crane ตักสินค้าขึ้นรถตามที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง
6. ตรวจเช็คการทำงานของรถ Forklift และบันทึกลงในแบบฟอร์มการใช้รถก่อนการใช้งานทุกครั้ง
7. ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการขึ้นสินค้าของพนักงานขับรถ เช่น ไม้รอง ผ้ายางรองพื้นรถ ผ้าใบคลุมรถ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สายรัด ให้ได้ตา
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086620

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. รับผิดชอบในส่วนงานของงานบัญชี AP หรือ AR
2. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
3. ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
4. สามารถบริหารงานบัญชี และส่งรายงาต่อกรมสรรพากรได้ตรงเวลา
5. จัดทำสรุปรายรับ-รายจ่าย แต่ละเดือน
6. บัญทึกข้อมูลและรายงานต่างๆในโปรแกรมบัญชี
7. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084768

พนักงานต้อนรับสปา (Health Land Reception)

พนักงานต้อนรับสปา (Health Land Reception)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนวด
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับแพ็กเกจการนวดต่าง ๆ
ขายแพ็คเก็จการนวดให้กับลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 084251

วิศวกรไฟฟ้า ด่วน!

วิศวกรไฟฟ้า ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. รวบรวมและจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้า
2. วางแผนและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี
3. วางแผนและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุง Shut down maintenance plan เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหาย
4. วางแผนและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำสัปดาห์
5. วางแผนและจัดตรียมความพร้อมของชิ้นส่วน,อะไหล่ ของเครื่องจักร
6. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน
7. ควบคุมและตรวจสอบ เครื
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084409

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด

งานประจำ : 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด ระยอง เมืองระยอง ทับมา
* ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งซื้อ และ การจัดเก็บสินค้า
* เช็คสต๊อกในส่วนงานที่รับผิดชอบ ขับรถจัดเรียงสินค้า
* งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083173

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) ด่วน!

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ดูแลระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC system) ให้เครื่องจักรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน
4. ตรวจสอบ เครื่องมือช่างส่วนบุคคลและหน่วยงานฯ
5. ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิต,การอนุรักษ์พลังงาน,ระบบ ISO 9000,5ส และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082549

ผู้จัดการ แผนกโลจิสติกส์

ผู้จัดการ แผนกโลจิสติกส์

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. รับผิดชอบในด้านเป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต,ระบบ ISO หรือกิจกรรมอื่นๆของบริษัท
3. บริหารการจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด
4. บริหารควบคุมระบบการรับ-จ่าย สินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ เพื่อมั่นใจว่าสินค้าในคลังมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
5. บริหารความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่คลังสินค้า เช่น ระบบ 5ส. เป็นต้น
6. ร่วมมือกับฝ่ายบัญชีในการตรวจนับ Stock สิ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081568

ช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

ช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ทำงานเฟอร์นิเจอร์ภายในโรงแรม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081566

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ (Front Office Manager)

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ (Front Office Manager)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- บริหารงานต่างๆ ของแผนกต้อนรับ ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
- ควบคุมดูแล, ตรวจเช็ค การขายห้องพัก ให้ได้ราคาและประโยชน์สูงสุดตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบระบบงานเอกสารทั้งหมดของแผนกต้อนรับ
- ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพร้อมในการบริการและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
- จัดทำ/รวบรวม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อลูกค้าประสบปัญหาหรือ Complain และแก้ปัญหาตามนโยบายของบริษัทฯ
- ปฏิบัติงานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 081567

พนักงานตรวจนับผ้า (Checker)

พนักงานตรวจนับผ้า (Checker)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- ตรวจสอบการเก็บผ้าลูกค้าตามห้องลูกค้า
- ปฏิบัติการมัดไหม บันทึกรายละเอียดผ้าลงในสมุดรายงาน
- รายงานลงบิลสำหรับค่าบริการซักผ้า
- ส่งผ้าให้แผนกซักรีด
- ปฏิบัติการรัดผ้า เช็คเข้าพวง
- ส่งผ้าตามห้องลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081190

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป + เบี้

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป + เบี้ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
ออกแบบห้องต่างๆ เสมือนจริงตามที่ลูกค้าต้องการ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการตกแต่งให้กับลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง