ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

เลขที่ประกาศ : 068285
No: 068285 Reservation	 ระยอง
avatara Resort

Reservation

Reservation

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
รับจองห้องพัก ตอบคำถามลูกค้า เน้นเรื่องภาษากับลูกค้า สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068284
No: 068284 Front officer ระยอง
avatara Resort

Front officer

Front officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
ต้อนรับลูกค้า
รับจองห้องพัก
ดูแลลูกค้าภายในรีสอร์ท
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068242

พนักงานส่งเอกสาร

พนักงานส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000 + OT

งานประจำ : 9000-10000 + OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ส่งเอกสาร ต่างๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068238

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000 + OT

งานประจำ : 9000-10000 + OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูแลความสะอาดสำนักงา่น ทั้งหมด จัดเก็บเอกสาร เย็บเล่มรายงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067760

พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067748

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1.ตรวจสอบคุณภาพการรับเข้าวัตถุดิบ
2.ทำรายงานการตรวจสอบ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067642

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (อาคารธนิยะพลาซ่า สีลม)

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (อาคารธนิยะพลาซ่า สีลม)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1.รับผิดชอบในการประสานงานขายทั้งในและต่างประเทส
2.ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญ และดำเนินการในด้านงานขายตามแผนที่กำหนดไว้
3.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อดำเนินงานส่งออก
4.รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ยอดขาย แผนการส่งของ ฯลฯ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067643

ผู้จัดการบัญชี/การเงิน (ด่วน!)

ผู้จัดการบัญชี/การเงิน (ด่วน!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. บริหารงานบุคคลในบังคับบัญชา ทั้งในด้านการวางแผนกำลังคน, การอบรมและพัฒนา,การแรงงานสัมพันธ์,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. รับผิดชอบงานในการป้องกันอุบัติภัยและแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
3. รับผิดชอบโครงการต่างๆตามนโยบายของบริษัทภายในแผนกของตน
4. รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในแผนก
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มผลผลิต,ระบบ ISO หรือกิจกรรมอื่นๆของบริษัทฯ
6. วางแผน, บริหาร และกำกับดูแลงานบัญชีทั้งหมดให้มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยว
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067645

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ติดต่อกับ Supplier เพื่อเจรจาสั่งซื้อสินค้า
2. มีประสบการณ์การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผ่าน Shipping , freight for wander
3. มีความรู้ด้าน L/C , T/T และเข้าใจวิธีการจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศ
4. ควบคุม กำกับ ดูแล และ ติดตาม ผลการดำเนินการในงานจัดซื้อ-จัดจ้างของงานให้เป็นไปตามนโยบายงานจัดซื้อส่วนกลาง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067378

พนักงานจัดเลี้ยง (Catering Staff)

พนักงานจัดเลี้ยง (Catering Staff)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ทำงานด้านจัดเลี้ยงภายในโรงแรม เช่น จัดห้องประชุมสัมนา, บริการลูกค้า เป็นต้น
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029483

พนักงานสวน (Gardener)

พนักงานสวน (Gardener)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
กวาดใบไม้บริเวณโดยรอบโรงแรม
รดน้ำต้นไม้ ,ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณรอบโรงแรม

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029486

พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress)

พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติการตกแต่งสถานที่ จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะให้บริการให้สะอาด สวยงาม พร้อมใช้งาน
2. ปฏิบัติการต้อนรับลูกค้า รับออร์เดอร์จากลูกค้า แนะนำอาหารและโปรโมชั่นต่าง ๆ
3. ปฏิบัติการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม รอรับบริการจากลูกค้า
4. ปฏิบัติการเคลียร์ภาชนะที่ลูกค้าทานหมดและเช็ดโต๊ะและอุปกรณ์ให้สะอาด
5. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องอาหาร และจัดห้องอาหารให้พร้อมใช้งาน

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055798

กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook)

กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติงานจัดเตรียมส่วนประกอบอาหาร เพื่อลงมือปรุงอาหารตามสูตรมาตรฐาน ที่กำหนดไว้
2. ปฏิบัติงานจัดปรุงรสอาหารยุโรป ด้วยกรรมวิธีแตกต่างกันไป ตามใบสั่งอาหาร เช่น อาหารเป็นชุด
อาหารจานเดียว อาหารบุฟเฟ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานจัดแต่งอาหารทั้งคาว หวาน ให้สวยงาม น่ารับประทานและมีปริมาณเหมาะสมกับราคาตามมาตรฐาน
4. ตรวจสอบแนะนำผู้ช่วยปรุงอาหาร ควบคุมปริมาณ และควบคุมการล้างจานและสิ่งที่ใช้บริโภคอื่นๆ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065258

Sales Excutive

Sales Excutive

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับ Profile ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ออกหาและเข้าพบลูกค้า เพื่อติด่อประสานงาน ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ห้องพัก, นวดสปาและสัมมนาจัดเลี้ยง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065259

ผช./ผจก.แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Supervisor GSA.)

ผช./ผจก.แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Supervisor GSA.)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับ Profile ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
วางแผน - บริหารจัดการภายในแผนกต้อนรับทั้งหมด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065260

พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)

พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ยกกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ ให้ลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065261

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Guest Service Agent)

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Guest Service Agent)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติงานต้อนรับลูกค้า check in / check out ลูกค้า
2. ปฏิบัติการรับ - จองห้องพัก ทั้งลูกค้า Walk in หรือลูกค้า Pass agency
3. รายงานการตอบคำถาม แก้ปัญหาลูกค้า และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. รายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน ส่งหัวหน้างาน
5. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกของลูกค้า
6. ปฏิบัติงานให้บริการด้วยใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความซื่อสัตย์
7. ตรวจสอบ ดูแลการจัดเก็บเงินให้ครบถ้วนในแต่ละวันด้วยความซื่อสัตย์

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065262

หัวหน้าช่าง (Chief Engineer)

หัวหน้าช่าง (Chief Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับ Profile ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูงานด้านช่างต่าง ๆ ทั้งหมดภายในโรงแรม เช่น งานด้านประปา, สุขภัณฑ์ , งานเชื่อม, งานแอร์, งานไฟฟ้า เป็นต้น
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065263

พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณโรงแรม
2. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องประชุม ฟิตเนส
3. ปฏิบัติการทำความสะอาดสปาทั้งหมด
4. ปฏิบัติการตรวจเช็ค เก็บรักษา อุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงแรมทุกจุดที่รับผิดชอบ
เวลาทำงานตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. (กะเช้า)
เวลาทำงานตั้งแต่ 15.00 น. - 24.00 น. (กะบ่าย)

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065264

ช่างไฟฟ้า (Electrician) ด่วน

ช่างไฟฟ้า (Electrician) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าตามแบบหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
3. เบิก-จ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 15 วันที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง