ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 166051 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 123972

ตำแหน่งงานว่างDocument Control (ธุรการ ควบคุมเอกสารงานก่อสร้าง) (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

ตำแหน่งงานว่างDocument Control (ธุรการ ควบคุมเอกสารงานก่อสร้าง) (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
- รับ-ส่งเอกสาร ทางอีเมล์
- สนับสนุนการทำงานด้านเอกสารงานก่อสร้าง ของฝ่ายก่อสร้าง
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ วิศวกรของบริษัท

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 131081
เลขที่ประกาศ : 167032

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง ปลวกแดง มาบยางพร
-มีความสามารถในการเขียนแบบ
-สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Solid Work ได้
-ออกแบบ ถอดแบบ ขึ้นรูปชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ
-ทำ PM เครื่องมือ
-ติดต่อประสานงานลูกค้า
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
-ติดต
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 167534

ตำแหน่งงานว่างธุรการเลขา

ตำแหน่งงานว่างธุรการเลขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1. ทำงานกับผู้บริหาร
2. สรุปเอกสาร ที่ได้รับมอบหมาย
3. พิมพ์เอกสาร
4. ติดต่อประสานงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166516

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1. คีย์เอกสารบัญชี
2. ตรวจสอบ ใบส่งของเพื่อเบิคจ่าย
3. เอกสารบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
4. ทำเอกสาร ราชการต่างๆ เช่น เอกสารแจ้งออกคนงาน เอกสาร เก็บขยะกับเทศบาล เอกสารรายงานการประชุม เอก
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121363

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต (ลูกรีดและไกด์)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต (ลูกรีดและไกด์)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. มีส่วนเข้าร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
3. ใช้เครื่องเจียรลูกรีด และลูกกลิ้งไกด์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ใช้เครื่องมือวัดละเอียดที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. เจียรลูกรีดและลูกกลิ้งไกด์ให้ได้ขนาดที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด
6. เจียรชิ้นงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
7. ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงให้เครื่องเจียรลูกรีด และเครื่องแต่ง Diamond Wheel อยู่ในสภาพพร้อมใ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135430

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกันคุณภาพ QA

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกันคุณภาพ QA

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ
2. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ
3. จัดทำรายงานการตรวจสอบ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135432

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165045

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์ (ขับรถForklift)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์ (ขับรถForklift)

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทกำหนด
2. ปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
3. ขับรถ Forklift ตักสินค้าขึ้นรถบรรทุกออกจาก location เพื่อโหลดให้ตรงกับใบ shipping instruction list
4. สแกน Barcode ได้อย่างถูกต้องแล
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108944

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60

งานประจำ : 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60 ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ยกสินค้าบริการลูกค้าและติดรถส่งของหน้างาน และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158643

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายบ้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายบ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
งานขายบ้าน​ หมู่บ้าน​ ทำเอกสาร​
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160958

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สามารถบริหารงานขายและการโอนได้ตามเป้าหมาย
2. วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ หัวหน้าทีมขาย และพนักงานในโครงการที่รับผิดชอบ
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดทำข้อมูลลูกค้า และบริหารพอร์ทลูกค้าที่รับผิดชอบ
4. ดูแลภาพรวมทั้งหมดของโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า ได้แก่ สำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง และพื้นที่ทั้งหมดภายในโครงการ
5. สรุปการทำงาน และยอดขาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 26 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 160959

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง ระยอง
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัตงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย
-วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
-ควบคุมต้นทุน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165083

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10500 + ค่าดูแลสินค้า +

งานประจำ : 10500 + ค่าดูแลสินค้า + ระยอง เมืองระยอง ทับมา
1.ขับรถส่งสินค้าตามบ้านลูกค้า
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า ตามใบสั่งซื้อ
3.มีความรู้ในเรื่องเส้นทางการส่งสินค้า รู้จักเส้นทางเดินรถในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
4.
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157025

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของท

งานประจำ : ตามโครงสร้างของท ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ดูแลซ่อมบำรุงระบบแอร์ ระบบไฟภายในบริษัทฯ
- งานช่างพื้นฐานเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย เช่น การเดินสายไฟฟ้า การเดินสายโทรศัพท์
การเปลี่ยนก๊อกน้ำ การต่อท่อประปา งานเชื่อม งานสี งานก่อสร้าง เป็นต้น
- งานติดตั้งขึ้นป้ายโฆษณา ปักป้าย-เก็บป้ายโฆษณา
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158151

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- วางแผนและบริหารการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า ให้เป็นระเบียน มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่าย ภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ
- ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร
- กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 105690

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ถอดแบบ-ประมาณราคางานก่อสร้าง (Civil) ด่วนนน 🔥🔥🔥🔥

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ถอดแบบ-ประมาณราคางานก่อสร้าง (Civil) ด่วนนน 🔥🔥🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
- เข้าประชุมเพื่อฟังชี้แจงสโคบงานจากลูกค้า
- สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อหาข้อมูลในการเสนอราคา
- ถอดแบบก่อสร้าง เพื่อทำ BOQ
- ส่งรายละเอียดงาน เพื่อขอราคาจาก supplier/vendor

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108943

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าค

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าค ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะเสนอขาย
- ศึกษาแน้วโน้มด้านการขายและการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง
- แนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าด้วยความชำนาญและ
ถูกต้องให้เพียงพอที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า
- ให้บริการที่ดี ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ากับบริษัทฯ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119404

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด

งานประจำ : 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด ระยอง เมืองระยอง ทับมา
* ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งซื้อ และ การจัดเก็บสินค้า
* เช็คสต๊อกในส่วนงานที่รับผิดชอบ ขับรถจัดเรียงสินค้า
* งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123969

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor (Civil) (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor (Civil) (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
• Manage and monitor the quality of project base on the Inspection & Test Plan and QC Plan comprise of;
• Civil Work (Piling,Reinforced Concrete Structure,Road, Drainage etc.)
• Mechanical & Piping Work (Steel Structure,ASME Piping,Equipment Installation etc.)
• Quality assurance and inspection during the construction and coordinate with QA/QC Engineering and inspector.
• Complete the quality of all requirement tasks specify on NFI (Notice For Inspection) from sub-contractor in order t
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง