ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 88245 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 145014

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000 บาท

งานประจำ : 10,000-15,000 บาท ระยอง แกลง ชากโดน
1.ขับโฟล์คลิฟท์ดีเซลและโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าได้

2.สามารถจัดเรียงสินค้าภายในห้องเย็นและขี้นตู้ได้

3.ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์ได้
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142860

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป ระยอง เมืองระยอง ทับมา
รวบรวมจัดทำ วิเคราะห์ ข้อมูลด้านสถิติ ขององค์กร
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141736

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป + ค่าความ

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป + ค่าความ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
บริการและเก็บเงิน บันทึกและรับผิดชอบเงินรายได้จากการขายสินค้า เงินทอน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139749

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวะกร

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวะกร

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 ระยอง
ผู้ช่วยวิศวะกร ออกหน้างานและงานด้านเอกสาร
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137434

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer)

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ล
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137438

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด

งานประจำ : 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ตรวจเช็คบิลกับสินค้าให้ถูกต้องก่อนการจัดส่งสินค้า
- ตรวจเช็คนับสต๊อกสินค้าประจำวัน
- ให้บริการยกสินค้าและตรวจเช็คสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ารับสินค้าหน้าคลังสินค้า
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136675

ตำแหน่งงานว่างService Engineer

ตำแหน่งงานว่างService Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000 THB.

งานประจำ : 13,000 - 15,000 THB. ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง
1. ประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ Smart Home หน้างาน
2. ออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ Smart Home ตามความต้องการข้องลูกค้า
3. อบรมและให้คำปรึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์
4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136362

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ/บัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ/บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประกา

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประกา ระยอง
ออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี, กรอกข้อมูลภาษีซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมExpress
กรอกแบบ ภงด.3, 53 ออนไลน์
ทำใบสำคัญรับ-จ่าย
โทรศัพท์ตามใบหัก ณ ที่จ่าย/ ลูกหนี้
งานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135985

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ปฎิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของผู้สมัครงาน หรือ อาทิเช่น ขับรถแห่โฆษณา พนักงานทำสวน พนักงานยกของ พนักงานติดรถส่งของ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135894

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
- ทำเซฟตี้ทอล์กก่อนเริ่มงาน ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัทฯ และลูกค้า
- ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาช่วง
- ตรวจสอบแรงงานแต่ละจุด ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด
- ตรวจสอบใบลงเวลาการทำงานของพนักงานรายวันทั้งเข้า-ออก
- ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของงาน
- แก้ไขปัญหาหน้างาน
- ดูแลเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพย์สินของบริษัทฯ
- ดูแลความปลอดภัยในหน้างาน
- ดูแลความสะอาดหน้างานทั้งก่อนและหลังเลิกงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135680

ตำแหน่งงานว่างนักพัฒนาเว็บไซต์

ตำแหน่งงานว่างนักพัฒนาเว็บไซต์

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- พัฒนา Website ของบริษัท และ การสื่อขายสินค้าออนไลน์ ประสานงานขายและตอบแชทพูดคุยกับลูกค้า
- ทำคลิปวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ ลงสื่อออนไลน์ อาทิเช่น Facebook , Line, YouTube เป็นต้น
- วางแผนงานโฆษณาด้านการตลาด ศึกษาข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ มาใช้สร้างหรือกำหนดลำดับขั้นตอนของการนำเสนอ รวมทั้งกำหนดประเภทและแบบของ การเขียนโปรแกรมในการนำเสนอในเว็บไซต์
- ปรึกษาหารือกับทีมงาน และแผนกงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ในการนำเสนอ ทำให้การนำ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135630

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานนอกเวลา : เงินเดือน 11,000 - 15,000 ขึ้นอยู่กับ

งานนอกเวลา : 11,000 - 15,000 ขึ้นอยู่กับ ระยอง แกลง ชากโดน
- จัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชี
- จัดทำบัญชีลูกหนี้ ใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ บันทึกรายรัย-รายจ่าย
- ตรวจสอบดูแลเอกสารการเงินของสินค้าเข้า-ออก
- ติดตามการวางบิล การรับเช็ค การโอนเงิน จากลูกค้า
- จัดทำภาษีซื้อ-ขาย ยื่นภาษี ภงด. ทางอินเตอร์เน็ต
- ปิดงบการเงิน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135432

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135431

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (หน่วยงานBillet)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (หน่วยงานBillet)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
- งานด้านเอกสาร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลการผลิตละจัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135430

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกันคุณภาพ QA

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกันคุณภาพ QA

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ
2. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ
3. จัดทำรายงานการตรวจสอบ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135270

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป ระยอง เมืองระยอง ทับมา
ติดตั้งสุขภัณฑ์ , ปั้มน้ำ ติดป้ายโฆษณา และงานซ่อมบำรุงทั่วไปในบริษัท
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134854

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 บาทขึ้นไป (ค่าด

งานประจำ : 10,500 บาทขึ้นไป (ค่าด ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- เช็คสต๊อกสินค้าประจำวันที่รับผิดชอบ
- อำนวยความสะดวกในการขึ้นสินค้าให้กับลูกค้า ณ.จุดรับสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องในบิลสั่งสินค้าก่อนขึ้นสินค้าหรือจัดส่งให้กับลูกค้า
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134360

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานไฟฟ้า ระดับ ปวช/ปวส

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงานไฟฟ้า ระดับ ปวช/ปวส

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
- ติดต่อลูกค้าเพื่อสำรวจดูหน้างาน
- ถอดแบบประเมินราคางานไฟฟ้า
- ควบคุมการทำงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามขอบเขตที่เสนอราคางาน
- สรุปความก้าวหน้าของงาน เพื่อวางบิลลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133798

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคนสวน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ดูแลรับผิดชอบด้านความสะอาด และความสวยงามของสวน ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และบริเวณต่าง ๆ โดยรอบโรงแรม - ดูแลรักษาอุปกรณ์งานสวน
-ดูแลและสอนงานให้พนักงานคนสวน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132747

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (บัญชี)

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน (บัญชี)

ฝึกงาน : เงินเดือน N/A

ฝึกงาน : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
นักศึกษาฝึกงาน (แผนกบัญชี) 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
119 ม.1 ถ.บ้านแลง-นาตาขวัญ ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ / เวลา 08.00 - 17.00 น.

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่นๆ :
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยง
ค่าเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง