ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 37655 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 125163

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่าง (Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่าง (Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับ Profile ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูงานด้านช่างต่าง ๆ ทั้งหมดภายในโรงแรม เช่น งานด้านประปา, สุขภัณฑ์ , งานเชื่อม, งานแอร์, งานไฟฟ้า เป็นต้น
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125061

ตำแหน่งงานว่างOffice Co-ordinator/Administrator ต้องการด่วน

ตำแหน่งงานว่างOffice Co-ordinator/Administrator ต้องการด่วน

งานประจำ : เงินเดือน Baht 13,000 - 15,000/month

งานประจำ : Baht 13,000 - 15,000/month ระยอง บ้านฉาง สำนักท้อน
1) Reporting to our Office Manager. the Office Coordinator will be responsible for logistics operation and cooperation with customers.
2) General Administrative duties.
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125055

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sale & Marketing Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sale & Marketing Manager)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ติดตามเข้าพบลูกค้า ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และในพื้นจ.ระยองหรือใกล้เคียง
2. วิเคราะห์ ปรับปรุงและนำเสนอหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
3. จัดทำรายงานขายประจำเดือน
4.ปรับปรุง ควบคุม ดูแลส่วนงานขาย ร่วมกับทีมขาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125135

ตำแหน่งงานว่างSales Coordinator

ตำแหน่งงานว่างSales Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1.รับเรื่องประสานงานลูกค้าภายนอก
2.ทำใบเสนอราคา
3.ติดต่อประสานงานระหว่าง sales และลูกค้า
4.ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้อง
5.ดูแลงานเอกสาร ทำรายงานทีมขาย
6.ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการและสามารถปิดการขายได้หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124964

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer/วิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer/วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
หน้าที่ที่ปฏิบัติ (Duties) :
1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้งานของหน่วยสำเร็จลุล่วงด้วยดี
2. รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. มีหน้าที่บริหารงานบุคคล การให้คุณให้โทษ, การวิเคราะห์และนำเสนอหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, และการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. จัดแผนงานประจำสัปดาห์ สำหรับงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. จัดเตรียมอะไหล่ และของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123971

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer (สัญญจ้างงาน 1 ปี)

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer (สัญญจ้างงาน 1 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
ตรวจสอบงานโครงสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบและไม่มีข้อผิดพลาด
ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากแบบไม่ละเอียด, แบบไม่ครบ
ประสานงานกับ supervisor และ Foreman เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ขออนุมัติ และแล้วเสร็จตามกำหนด
ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม - ลด เพื่อสรุปราคางาน
วางแผนการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 123969

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor (Civil) (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

ตำแหน่งงานว่างQC Supervisor (Civil) (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
• Manage and monitor the quality of project base on the Inspection & Test Plan and QC Plan comprise of;
• Civil Work (Piling,Reinforced Concrete Structure,Road, Drainage etc.)
• Mechanical & Piping Work (Steel Structure,ASME Piping,Equipment Installation etc.)
• Quality assurance and inspection during the construction and coordinate with QA/QC Engineering and inspector.
• Complete the quality of all requirement tasks specify on NFI (Notice For Inspection) from sub-contractor in order t
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123905

ตำแหน่งงานว่างIT technician

ตำแหน่งงานว่างIT technician

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-รายงานวางแผนไอทีประจำเดือน
-ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ต่างๆและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดและร่วมดูแลระบบ network ขององค์กร
-ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Wifi ทั้งหมด
-ปฏิบัติการติดตั้งซอฟแวร์ เพิ่มอินเตอร์เน็ตตามจุดต่าง ๆ ของโรงแรม
-รายงานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Lan/Wifi ทั้งหมด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123968

ตำแหน่งงานว่างProject Manager (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

ตำแหน่งงานว่างProject Manager (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
Effectively direct and manage all personnel and resources to ensure work progress and completion of contruction works within budget and meet the require safety and quality standard.

- Prepare and control construction budgets.
- Manage and control of construction work to meet quality, safety, law and customer regulations.
- Analyzed customer proposals and select the appropriate construction medthods and strategies.
- Manage and control of the project according to an agre
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123972

ตำแหน่งงานว่างDocument Control (ธุรการ ควบคุมเอกสารงานก่อสร้าง) (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

ตำแหน่งงานว่างDocument Control (ธุรการ ควบคุมเอกสารงานก่อสร้าง) (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
- รับ-ส่งเอกสาร ทางอีเมล์
- สนับสนุนการทำงานด้านเอกสารงานก่อสร้าง ของฝ่ายก่อสร้าง
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ วิศวกรของบริษัท

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123970

ตำแหน่งงานว่างCivil Supervisor (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

ตำแหน่งงานว่างCivil Supervisor (สัญญาจ้างงาน 1 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
ควมคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา คำนวนปริมาณและราคา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อประสานงานกับเจ้าของงานและผู้รับเหมารายย่อย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123964

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคนสวน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- มีหน้าที่วางแผนพัฒนา ออกแบบ และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ห้เป็นระเบียบและสวยงามอยู่เสมอ
- ดูแลรักษาไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เลื้อย ไม้คลุมดิน และไม้น้า รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ตัดหญ้าสนามหญ้า
สวนหย่อม เก็บกวาใบไม้ ให้สถานที่มีระเบียบสวยงานอยู่สม่ำเสมอ
- หัวหน้างานมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้เป็นไปตามระบบแผนงานที่วางไว้ให้สำเร็จ
ลุล่วงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์การทำงานทุอย่างให้ครบถ้วน และ บำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งา
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122135

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานครัว-ซูเชฟ (Sous Chef)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานครัว-ซูเชฟ (Sous Chef)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ติดตามดูแลกระบวนการออกอาหารอย่างเป็นระบบ
2. จัดทำงานด้านเอกสาร การสั่งของสด ของแห้ง และเครื่องปรุงต่างๆ
3. ปฏิบัติการคิดรายการอาหาร เมนูใหม่ๆ คิดต้นทุนราคาขาย ปริมาณวัตถุดิบอาหาร ให้คุ้มค่าที่สุด
4. ปรับปรุง ดูแล จัดตารางเวลาทำงานพนักงานในสังกัด
5. ประเมินการใช้วัตถุดิบต่างๆ อย่างคุ้มค่าที่สุด
6. ปฏิบัติการรักษาความสะอาดของห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ
7. กระตุ้นการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ด้านอาหารแก่พนักงานในสังกัด
8. จัดทำอาหารเกี่ยวกับครัวไทย ครัวจีน ครัวยุโรป ครัวหวาน และงานที่
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121516

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer (Construction Manager)

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer (Construction Manager)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบงานโครงสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบและไม่มีข้อผิดพลาด
ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ประสานงานกับ supervisor และ Foreman เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ขออนุมัติ และแล้วเสร็จตามกำหนด
ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม - ลด เพื่อสรุปราคางาน
วางแผนการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง
สรุปผลงานและวางบิลเก็บเงินลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121363

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต (ลูกรีดและไกด์)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต (ลูกรีดและไกด์)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. มีส่วนเข้าร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
3. ใช้เครื่องเจียรลูกรีด และลูกกลิ้งไกด์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ใช้เครื่องมือวัดละเอียดที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. เจียรลูกรีดและลูกกลิ้งไกด์ให้ได้ขนาดที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด
6. เจียรชิ้นงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
7. ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงให้เครื่องเจียรลูกรีด และเครื่องแต่ง Diamond Wheel อยู่ในสภาพพร้อมใ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121139
เลขที่ประกาศ : 120960

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง
1.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิม
2.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3.จัดทำใบเสนอราคา
4.เสนอราคาขายสินค้า เครื่องมือสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
5.รายงานผลการขายและติดตามลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120354

ตำแหน่งงานว่างTelesales /เทเลเซลล์

ตำแหน่งงานว่างTelesales /เทเลเซลล์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-โทรติดต่อประสานงานทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเก่าเพื่อแจ้งโปรโมชั่นและนำเสนอขายให้กับลุกค้า
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกองค์กร เพื่อติดต่อขอเข้าพบลูกค้า
-ติดตาม ดูแล ฐานลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
-จัดทำรายงานแผนการโทรขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย
-ติดตาม สรุป และรายงานการขายต่อผู้บังคับบัญชา
-รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120312

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000 + OT

งานประจำ : 9000-10000 + OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ส่งเอกสาร ต่างๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120318

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ / พิมพ์รายงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ / พิมพ์รายงาน

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000+OT

งานประจำ : 9000-10000+OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
พนักงานติดตามงาน
- ประสานงาน และ ตรวจสอบเวลาทำงานพนักงาน
- สรุปเวลาทำงานพนักงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง