ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 176391 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 164543

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (งานรับเหมาก่อสร้าง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (งานรับเหมาก่อสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-18,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 13,000-18,000 ขึ้นอยู่กับ ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
● จัดซื้อ
- ตรวจสอบเอกสารขอสั่งซื้อจากทางฝ่ายก่อสร้าง กับทางสโตร์ เพื่อพิจารณาสั่งซื้อรายการที่ต้องซื้อโดยละเอียด
- ทำหน้าที่สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมั
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 10/07/2564

เลขที่ประกาศ : 151501

ตำแหน่งงานว่างMechanical Manager/ผู้จัดการแผนกเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างMechanical Manager/ผู้จัดการแผนกเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในงาน ได้แก่
- บริหารระบบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- รับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มผลผลิต(5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน,ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายบริษัท
- บริหารงานบุคคล การให้คุณให้โทษ,การวิเคราะห์และนำเสนอหาความจำเป็นในการฝึกอบรม,การกำหนดแผนโครงสร้างอัตรากำลังคนและการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
2. จัดทำและบริหารการใช้งบประมาณของแผนกให้มีประสิทธิภาพ
3. บัญชาการประสานงานและควบคุม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในพื
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/06/2564

เลขที่ประกาศ : 153222

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
พนักงานโลจิสติกส์
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/06/2564

เลขที่ประกาศ : 158256

ตำแหน่งงานว่างAdminstator

ตำแหน่งงานว่างAdminstator

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1. ประสานงานกับลูกค้าและ Supplier 2. ทำเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/06/2564

เลขที่ประกาศ : 158257

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
ทำงานเกี่ยวกับการเสนอราคาให้ลูกค้า โดยการหาราคาจากต่างประเทศ ทำการเคลียร์สินค้าจากด่านกรมศุลกากร หา Product สินค้า ใหม่ ๆ
หา Trade ใหม่ ๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/06/2564

เลขที่ประกาศ : 158258

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
จัดทำบัญชีต่างๆ ของบริษัท ทำสรุปยอดซื้อ-ขายประจำเดือน ทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทำสรุปยอดไตรมาสประจำปี ทำเงินสดย่อย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/06/2564
เลขที่ประกาศ : 158259

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
จัดทำบัญชีต่างๆ ของบริษัท ทำสรุปยอดซื้อ-ขายประจำเดือน ทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทำสรุปยอดไตรมาสประจำปี ทำเงินสดย่อย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/06/2564

เลขที่ประกาศ : 158260

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 25,000-30,000

งานประจำ : 25,000-30,000 ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
รับผิดชอบงานคิดแบบประมาณราคา
ทำ BOQ ยื่นประมูลงาน จัดทำเอกสารส่วนงาน Work Shop เช่น Drawing Spec, Report, Work plan
และเอกสารของโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/06/2564

เลขที่ประกาศ : 158261

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
จัดทำบัญชีต่างๆ ของบริษัท ทำสรุปยอดซื้อ-ขายประจำเดือน ทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทำสรุปยอดไตรมาสประจำปี ทำเงินสดย่อย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/06/2564

เลขที่ประกาศ : 158262

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Sales Engineer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Sales Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่พิจารณา

งานประจำ : แล้วแต่พิจารณา ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
- ติดต่อประสานงานขายสินค้ากับลูกค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/06/2564

เลขที่ประกาศ : 135985

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ปฎิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของผู้สมัครงาน หรือ อาทิเช่น ขับรถแห่โฆษณา พนักงานทำสวน พนักงานยกของ พนักงานติดรถส่งของ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 23/06/2564

เลขที่ประกาศ : 158642

ตำแหน่งงานว่างธุรการ บัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการ บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และประสบก

งานประจำ : ตามตกลง และประสบก ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1. ทำเอกสารบัญชี คี รายรับ รายจ่าย
2. ทำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย
3. คี เอกสาร PO ที่รับมอบหมาย ตรวจการรับสินค้า
4. ทำรายงานการประชุมต่างๆ
5. งานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 20/06/2564
เลขที่ประกาศ : 158644

ตำแหน่งงานว่างAdmin ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างAdmin ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000++

งานประจำ : 10,000++ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
เป็นบริษัท อสังหาริมทรัพท์ ขาย บ้าน ที่ดิน ทำเอกสารที่ได้รับมอบหมายไว้ได้ สามารถประสานงานขายได้
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 20/06/2564

เลขที่ประกาศ : 160947

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ดูแลระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC system) ให้เครื่องจักรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน
4. ตรวจสอบ เครื่องมือช่างส่วนบุคคลและหน่วยงานฯ
5. ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิต,การอนุรักษ์พลังงาน,ระบบ ISO 9000,5ส และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 13/05/2564

เลขที่ประกาศ : 159805

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 30000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 30000 บาทขึ้นไป ระยอง
 ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
 ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12/04/2564

เลขที่ประกาศ : 159807

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 ระยอง
 ดูแลรับผิดชอบการประสานงานในโครงการ
 ดูแลรับผิดชอบงานสโตร์
 จัดการงานด้านเอกสารต่างๆ ในโครงการ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12/04/2564

เลขที่ประกาศ : 159808

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. ระยอง
 ให้บริการลูกค้าในการจอง
 บริหารจัดการงานขาย
 ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง
 ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
 ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน
 รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12/04/2564

เลขที่ประกาศ : 159806

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 ระยอง
 ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12/04/2564
เลขที่ประกาศ : 158871

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง
- วางระบบบัญชีในบริษัท
- กำหนด Policy ฝ่าย
- ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
- ประเมินสถานะทางการเงิน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 31/03/2564

เลขที่ประกาศ : 157431

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
-ขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อปฏิบัติงานทั่วไป ตามใบขอใช้รถ
-ขับรถยนต์รับ-ส่งผู้บริหาร ไทย-ญี่ปุ่น มาปฏิบัติงาน
-ขับรถยนต์รับ-ส่งพนักงานในเวลาทำงานปกติ และเวลาทำงานกะ
-สามารถทำงานเป็นกะได้
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 13/03/2564

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง