ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 328 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 069558

ธุรการและบัญชี

ธุรการและบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : เริ่มต้น 15,000 ขึ้นไป ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1.เงินเดือนพนักงาน
2.รายรับรายจ่ายบริษัท
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ(ภาครัฐและเอกชน)
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069526

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Assistant Housekeeping)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Assistant Housekeeping)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1.รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงแรมในส่วนพื้นที่สาธารณะ ห้องพักแขกและพื้นที่สำนักงาน
2.กำหนดมาตรฐานความสะอาด และตรวจดูแลทุกพื้นที่
3.วางแผนจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานแม่บ้าน
4.วางกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ
5.จัดทำรายงาน จัดทำงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
6.วางแผนควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.ดูแลคัดเลือกบุคลากรและจัดฝึกอบรม ประสานงานกับแผนกงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069362

ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer)

ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ติดตั้งและควบคุมดูแลระบบเสียงภายในห้องสัมมนา จัดเลี้ยงต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069253

ช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต (ลูกรีดและไกด์)

ช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต (ลูกรีดและไกด์)

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต,ระบบISO หรือกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท
2. รับผิดชอบความปลอดภัยในการทำงาน
3. รับผิดชอบงานเจียรลูกรีดและลูกกลิ้งไกด์ ให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด
4. รับผิดชอบการทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
5. รับผิดชอบความสะอาดและซ่อมบำรุงให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069254

ผู้จัดการไฟฟ้า

ผู้จัดการไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. บริหารงานบุคคลในบังคับบัญชา ทั้งในด้านการวางแผนกกำลังคน, การอบรมและพัฒนา, การแรงงานสัมพันธ์,ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
2. รับผิดชอบงานในการป้องกันอุบัติภัยและแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
3. รับผิดชอบโครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทภายในแผนกของตน
4. รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในแผนก
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มผลผลิต,ระบบ ISO หรือ กิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ
6. วางแผนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง และจัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069255

ช่างเทคนิค (เครื่องกล) ด่วน!!

ช่างเทคนิค (เครื่องกล) ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 069139

IT technician

IT technician

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-รายงานวางแผนไอทีประจำเดือน
-ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ต่างๆและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดและร่วมดูแลระบบ network ขององค์กร
-ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Wifi ทั้งหมด
-ปฏิบัติการติดตั้งซอฟแวร์ เพิ่มอินเตอร์เน็ตตามจุดต่าง ๆ ของโรงแรม
-รายงายการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Lan/Wifi ทั้งหมด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068285
No: 068285 Reservation	 ระยอง
avatara Resort

Reservation

Reservation

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
รับจองห้องพัก ตอบคำถามลูกค้า เน้นเรื่องภาษากับลูกค้า สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068284
No: 068284 Front officer ระยอง
avatara Resort

Front officer

Front officer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง
ต้อนรับลูกค้า
รับจองห้องพัก
ดูแลลูกค้าภายในรีสอร์ท
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068242

พนักงานส่งเอกสาร

พนักงานส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000 + OT

งานประจำ : 9000-10000 + OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ส่งเอกสาร ต่างๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068238

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000 + OT

งานประจำ : 9000-10000 + OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูแลความสะอาดสำนักงา่น ทั้งหมด จัดเก็บเอกสาร เย็บเล่มรายงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067760

พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 067748

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1.ตรวจสอบคุณภาพการรับเข้าวัตถุดิบ
2.ทำรายงานการตรวจสอบ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067642

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (อาคารธนิยะพลาซ่า สีลม)

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (อาคารธนิยะพลาซ่า สีลม)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1.รับผิดชอบในการประสานงานขายทั้งในและต่างประเทส
2.ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญ และดำเนินการในด้านงานขายตามแผนที่กำหนดไว้
3.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อดำเนินงานส่งออก
4.รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ยอดขาย แผนการส่งของ ฯลฯ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067643

ผู้จัดการบัญชี/การเงิน (ด่วน!)

ผู้จัดการบัญชี/การเงิน (ด่วน!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. บริหารงานบุคคลในบังคับบัญชา ทั้งในด้านการวางแผนกำลังคน, การอบรมและพัฒนา,การแรงงานสัมพันธ์,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. รับผิดชอบงานในการป้องกันอุบัติภัยและแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
3. รับผิดชอบโครงการต่างๆตามนโยบายของบริษัทภายในแผนกของตน
4. รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในแผนก
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มผลผลิต,ระบบ ISO หรือกิจกรรมอื่นๆของบริษัทฯ
6. วางแผน, บริหาร และกำกับดูแลงานบัญชีทั้งหมดให้มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยว
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067645

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ติดต่อกับ Supplier เพื่อเจรจาสั่งซื้อสินค้า
2. มีประสบการณ์การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผ่าน Shipping , freight for wander
3. มีความรู้ด้าน L/C , T/T และเข้าใจวิธีการจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศ
4. ควบคุม กำกับ ดูแล และ ติดตาม ผลการดำเนินการในงานจัดซื้อ-จัดจ้างของงานให้เป็นไปตามนโยบายงานจัดซื้อส่วนกลาง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067378

พนักงานจัดเลี้ยง (Catering Staff)

พนักงานจัดเลี้ยง (Catering Staff)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ทำงานด้านจัดเลี้ยงภายในโรงแรม เช่น จัดห้องประชุมสัมนา, บริการลูกค้า เป็นต้น
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029483

พนักงานสวน (Gardener)

พนักงานสวน (Gardener)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
กวาดใบไม้บริเวณโดยรอบโรงแรม
รดน้ำต้นไม้ ,ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณรอบโรงแรม

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 029486

พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress)

พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติการตกแต่งสถานที่ จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะให้บริการให้สะอาด สวยงาม พร้อมใช้งาน
2. ปฏิบัติการต้อนรับลูกค้า รับออร์เดอร์จากลูกค้า แนะนำอาหารและโปรโมชั่นต่าง ๆ
3. ปฏิบัติการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม รอรับบริการจากลูกค้า
4. ปฏิบัติการเคลียร์ภาชนะที่ลูกค้าทานหมดและเช็ดโต๊ะและอุปกรณ์ให้สะอาด
5. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องอาหาร และจัดห้องอาหารให้พร้อมใช้งาน

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055798

กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook)

กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติงานจัดเตรียมส่วนประกอบอาหาร เพื่อลงมือปรุงอาหารตามสูตรมาตรฐาน ที่กำหนดไว้
2. ปฏิบัติงานจัดปรุงรสอาหารยุโรป ด้วยกรรมวิธีแตกต่างกันไป ตามใบสั่งอาหาร เช่น อาหารเป็นชุด
อาหารจานเดียว อาหารบุฟเฟ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
3. ปฏิบัติงานจัดแต่งอาหารทั้งคาว หวาน ให้สวยงาม น่ารับประทานและมีปริมาณเหมาะสมกับราคาตามมาตรฐาน
4. ตรวจสอบแนะนำผู้ช่วยปรุงอาหาร ควบคุมปริมาณ และควบคุมการล้างจานและสิ่งที่ใช้บริโภคอื่นๆ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง