ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง


เลขที่ประกาศ : 065258

Sales Excutive

Sales Excutive

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับ Profile ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ออกหาและเข้าพบลูกค้า เพื่อติด่อประสานงาน ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ห้องพัก, นวดสปาและสัมมนาจัดเลี้ยง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065259

ผช./ผจก.แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Supervisor GSA.)

ผช./ผจก.แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Supervisor GSA.)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับ Profile ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
วางแผน - บริหารจัดการภายในแผนกต้อนรับทั้งหมด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065260

พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)

พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ยกกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ ให้ลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065261

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Guest Service Agent)

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Guest Service Agent)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติงานต้อนรับลูกค้า check in / check out ลูกค้า
2. ปฏิบัติการรับ - จองห้องพัก ทั้งลูกค้า Walk in หรือลูกค้า Pass agency
3. รายงานการตอบคำถาม แก้ปัญหาลูกค้า และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. รายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน ส่งหัวหน้างาน
5. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกของลูกค้า
6. ปฏิบัติงานให้บริการด้วยใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความซื่อสัตย์
7. ตรวจสอบ ดูแลการจัดเก็บเงินให้ครบถ้วนในแต่ละวันด้วยความซื่อสัตย์

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065262

หัวหน้าช่าง (Chief Engineer)

หัวหน้าช่าง (Chief Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับ Profile ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูงานด้านช่างต่าง ๆ ทั้งหมดภายในโรงแรม เช่น งานด้านประปา, สุขภัณฑ์ , งานเชื่อม, งานแอร์, งานไฟฟ้า เป็นต้น
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065263

พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณโรงแรม
2. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องประชุม ฟิตเนส
3. ปฏิบัติการทำความสะอาดสปาทั้งหมด
4. ปฏิบัติการตรวจเช็ค เก็บรักษา อุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงแรมทุกจุดที่รับผิดชอบ
เวลาทำงานตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. (กะเช้า)
เวลาทำงานตั้งแต่ 15.00 น. - 24.00 น. (กะบ่าย)

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065264

ช่างไฟฟ้า (Electrician) ด่วน

ช่างไฟฟ้า (Electrician) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าตามแบบหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
3. เบิก-จ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065265

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ด่วน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ตรวจสอบระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. ปฏิบัติการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือให้ใช้งานได้


หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065266

หัวหน้าช่างอาคารสูง (Chief Building)

หัวหน้าช่างอาคารสูง (Chief Building)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1.ดูแลและตรวจสอบงานระบบด้านอาคารสูง ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และความเรียบร้อยทั่วไปภายในให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
2.ตรวจสอบดูแล ซ่อมแซม งานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
4.ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของผู้รับเหมารายย่อยที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5.เข้าตรวจงานระบบวิศวกรรมอาคารตาม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065267

ช่างทั่วไป (Technician)

ช่างทั่วไป (Technician)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ทำงานด้านช่างทั่วไป เช่น งานประปา, สุขภัณฑ์ และงานทั่วไปต่าง ๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065268

พนักงานรับจองห้องพัก (Reservation)

พนักงานรับจองห้องพัก (Reservation)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. รับจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ ฯลฯ
2. ให้ข้อมูลด้านห้องพักของโรงแรม กับลูกค้า
3. วางแผนหาลูกค้ากลุ่มใหม่ รว่มกับฝ่ายขายของโรงแรม
4. มีรายชื่อกลุ่มลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายขายหรือตัวแทนลูกค้ากลุ่มอื่น
5. แก้ไขปัญหาของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร


หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065269

ช่างสีประจำอาคาร (Painter)

ช่างสีประจำอาคาร (Painter)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ตรวจสอบขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้อง
2. เปรียบเทียบประเภทสี และการใช้งานที่ถูกต้อง
3. ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาสีอย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติการเก็บรักษาอุปกรณ์ และสีประเภทต่างๆ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
5. ส่งรายงานระบบงานสีที่สำเร็จ
6. สามารถติดตั้ง แก้ไข งานฟ้า เพดาน พื้นผนังได้

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065270

ช่างแอร์ (Air Conditioning)

ช่างแอร์ (Air Conditioning)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
-รายงานระบบงานช่างแอร์ประจำเดือน

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056039

พนักงาน Full Time ร้านไบท์ แอนด์ ไบค์ คาเฟ่

พนักงาน Full Time ร้านไบท์ แอนด์ ไบค์ คาเฟ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ** ขึ้นอยู่

งานประจำ : ตามตกลง ** ขึ้นอยู่ ระยอง
ผู้ช่วยบาริสต้าบริการลูกค้า และทำเครื่องดื่ม
ผู้ช่วยบาริสต้าทำอาหารเช้า สลัด ขนมโทสต่างๆ ตามเมเนูในคาเฟ่
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060675

เจ้าหน้าที่ถอดแบบ-ประมาณราคางานก่อสร้าง (Civil)

เจ้าหน้าที่ถอดแบบ-ประมาณราคางานก่อสร้าง (Civil)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
- เข้าประชุมเพื่อฟังชี้แจงสโคบงานจากลูกค้า
- สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อหาข้อมูลในการเสนอราคา
- ถอดแบบก่อสร้าง เพื่อทำ BOQ
- ส่งรายละเอียดงาน เพื่อขอราคาจาก supplier/vendor

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060676

Civil Supervisor

Civil Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
ควมคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา คำนวนปริมาณและราคา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อประสานงานกับเจ้าของงานและผู้รับเหมารายย่อย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063330

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063356

ช่างสำรวจ (Survey)

ช่างสำรวจ (Survey)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
ช่างสำรวจ (survey) สามารถใช้กล้อง Total Station กำหนดพิกัด ค่าระดับ ของงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย คอนโด อาคารสำนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมี

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063357

Safety Officer in Technical Level (จป.เทคนิค)

Safety Officer in Technical Level (จป.เทคนิค)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาในโรงงานปิโตรเคมี สามารถทำงานด้านเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ได้
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063566

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และประสานงานทีม

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และประสานงานทีม

งานประจำ : เงินเดือน 5000-15000

งานประจำ : 5000-15000 ระยอง
รับเจ้าหน้าที่ช่วง Part Time เริ่มงาน 19:00-22:00 น. รายได้ตามจำนวนวันที่ทำ (จันทร์-ศุกร์)
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง