ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 37655 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 120319

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูแลซ่อมแซมเครื่อง ยนต์ต่างของบริษัท และ รถประจำบริษัท
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120314

ตำแหน่งงานว่างProject Coordinator

ตำแหน่งงานว่างProject Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000 ตามความสามา

งานประจำ : 20,000-30,000 ตามความสามา ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- วางแผนงานและติดต่อประสานงานและติดตามงาน แต่ละวัน
- ประชุม ด้านวิศวกรรม ทำรายงาน ผลการทดสอบ และตรวจสอบ
- และอื่นๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120316

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ดูแลอุปกรณ์เครื่อง+Store

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ดูแลอุปกรณ์เครื่อง+Store

งานประจำ : เงินเดือน 9000+OT

งานประจำ : 9000+OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ส่งเอกสาร +วางบิลต่างๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120320

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร โยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร โยธา

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูแลงานทดสอบ และออกบบต่างๆ ออกงานทดสอบสนาม ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120315

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกร

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000 + OT

งานประจำ : 10000-12000 + OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
เขียนแบบ
ผู้ช่วยวิศวกร งานทดสอบ
ดูแลเอกสาร การทดสอบ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120313

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย maintenance และ Store

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย maintenance และ Store

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป ตามประสบ

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป ตามประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- ดูแล Store เรื่องการเบิก -คืน อุปกรณ์ที่นำไปใช้งานสนาม
- ดูแล ระบบ การซ่อมบำรุง รถ กะบะ จำนวน 20 คน
- ดูแลการซ่อมบำรุง อปกรณ์ เครื่องต่างๆของแต่ละแผนกของบริษัท
- บริหารจัดการระบบและ พนักงานส่วนซ่อมบำรุง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120317

ตำแหน่งงานว่างคนงาน /ผู้ช่วยช่างเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างคนงาน /ผู้ช่วยช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 9000+OT

งานประจำ : 9000+OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
งานเจาะสำรวจดิน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120321

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- ทำงานทดสอบตัวอย่างประห้องปฎิบัติการ
- เป็นผู้ช่วยวิศวกร
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120045

ตำแหน่งงานว่างช่างสีประจำอาคาร (Painter)

ตำแหน่งงานว่างช่างสีประจำอาคาร (Painter)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ตรวจสอบขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้อง
2. เปรียบเทียบประเภทสี และการใช้งานที่ถูกต้อง
3. ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาสีอย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติการเก็บรักษาอุปกรณ์ และสีประเภทต่างๆ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
5. ส่งรายงานระบบงานสีที่สำเร็จ
6. สามารถติดตั้ง แก้ไข งานฟ้า เพดาน พื้นผนังได้

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118916

ตำแหน่งงานว่างIT Application MS Dynamic 365/ระบบ ERP

ตำแหน่งงานว่างIT Application MS Dynamic 365/ระบบ ERP

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
หน้าที่ที่ปฏิบัติ (Duties) :
1. ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้งาน (user) ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Software ต่างๆ ในบริษัทฯ
2. Traininguser ในการใช้งาน Microsoft dynamic 365 ,Winspeed,และระบบ QCS และ ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์การใช้งานมาก่อน
3. ศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในใช้งานในระบบ Microsoft dynamic 365 ,Winspeed,และระบบ QCS ใน module ต่างๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อกันเพื่อการ Maintain ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4. เรียนรู้ภาษา PHP, HTML, Query, Database SQL, Basic of web service(IIS) ตลอดจน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118917

ตำแหน่งงานว่างTechnology Engineering (วิศวกรรมเทคโนโลยี)

ตำแหน่งงานว่างTechnology Engineering (วิศวกรรมเทคโนโลยี)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ตรวจสอบการกระทำและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่น ๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000, การลดต้นทุน, การกำหนด KPI, การศึกษาความสามารถของกระบวนการการผลิต หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. มีหน้าที่บริหารงานบุคคล การให้คุณให้โทษ และการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. ทำหน้าที่ในการจัดทำ Billet grade specification, Production specification ทั้งเหล็กเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษในระบบ L3
5. ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
6. ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลก
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119404

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด

งานประจำ : 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด ระยอง เมืองระยอง ทับมา
* ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งซื้อ และ การจัดเก็บสินค้า
* เช็คสต๊อกในส่วนงานที่รับผิดชอบ ขับรถจัดเรียงสินค้า
* งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 118368

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Receptionist โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Receptionist โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ:
1. ส่วนของอพาร์ทเมนต์
- อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านในการรับชำระต่างๆ เช่น ค่าเช่าห้อง ค่าน้ำ-ไฟ internet
- ประสานงานให้กับลูกบ้านเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น การประสานงานกับช่างต่างๆ
- การออกบิลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆกับทางลูกบ้านตอนปลายเดือน/ต้นเดือน/ระหว่างเดือน
- การสรุปบัญชีเงินรายรับ-จ่ายในแต่ละวัน (ที่ลูกบ้านมาชำระเงิน)
- อำนวยความสะดวกในการพาลูกค้าเข้าชมห้องตัวอย่าง ในกรณีที่มีลูกค้าเข้ามาดูห้องพัก
- เตรียมเอกสารสัญญาเช่าห้องพักสำหรับลูกค้าใหม่
- การใช้โปรแกร
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118141

ตำแหน่งงานว่างSales Exclusive BKK

ตำแหน่งงานว่างSales Exclusive BKK

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
จัดซื้อของต่างๆ ตามใบสั่งซื้อที่แผนกต่างๆต้องการ เช่นอาหาร เครื่องดื่ม ของสด ของแห้ง งานร้านอาหาร-โรงแรม ,อุปกรณ์ วัสดุงานก่อสร้าง งานช่างทั่วไป,เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ ,วัสดุอุปกรณ์งานสาธารณูปโภค ฯลฯ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117722

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

ตำแหน่งงานว่างช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- ทำงานเฟอร์นิเจอร์ภายในโรงแรม

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117838

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป (Technician)

ตำแหน่งงานว่างช่างทั่วไป (Technician)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ทำงานด้านช่างทั่วไป เช่น งานประปา, สุขภัณฑ์ และงานทั่วไปต่าง ๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117840

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์ (Air Conditioning)

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์ (Air Conditioning)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
-รายงานระบบงานช่างแอร์ประจำเดือน

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117839

ตำแหน่งงานว่างช่างประปา สุขภัณฑ์ (Plumber)

ตำแหน่งงานว่างช่างประปา สุขภัณฑ์ (Plumber)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
มีความรู้ ความสามารถทางด้านประปา สุขภัณฑ์ และงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117837

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า (Electrician)

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า (Electrician)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าตามแบบหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
3. เบิก-จ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116845

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสวน (Gardener)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสวน (Gardener)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
กวาดใบไม้บริเวณโดยรอบโรงแรม
รดน้ำต้นไม้ ,ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณรอบโรงแรม

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง