เลขที่ประกาศ : 175001

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถKK งานประจำ 1 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถKK งานประจำ 1 อัตรา

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 1 อัตรา
สถานที่ : ระยอง

จังหวัด ระยอง (เมืองระยอง)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างของบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบหลัก :
1. รับผิดชอบงานเบิก-จ่ายสวัสดิการพนักงาน
2. จัดทำ Time Attendance ของพนักงาน
3. สรุปข้อมูลการทำค่าล่วงเวลา(OT) เพื่อการจ่ายเข้าในระบบเงินเดือนพนักงาน
4. รับผิดชอบงานจัดทำค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ

คุณสมบัติพื้นฐานหลัก :
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะความสามารถโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ รักษาความลับได้ดี
6. มีความกระตือรือร้น
7. มีความละเอียดรอบคอบ
8. ทำงานภายใต้ความกดดัน ให้ทันเวลาได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (2 เข็มขึ้นไป)

สวัสดิการ
- ค่าเช่าบ้าน
- เบี้ยโรงงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่าล่วงเวลา (OT)
- ค่ากะการทำงาน
- เบี้ยขยัน
- พักร้อน 8-15 วันต่อปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือค่าทำทันตกรรม
- เงินเหลือค่าทำศพ (พนักงาน / ญาติพนักงาน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- รถรับ-ส่ง
- สวัสดิการอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 06/08/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 19/09/2565
เข้าชม : 1 - 99 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาหางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง