ระยอง เมืองระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง เมืองระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง เมืองระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง เมืองระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 176391 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 165083

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10500 + ค่าดูแลสินค้า +

งานประจำ : 10500 + ค่าดูแลสินค้า + ระยอง เมืองระยอง ทับมา
1.ขับรถส่งสินค้าตามบ้านลูกค้า
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า ตามใบสั่งซื้อ
3.มีความรู้ในเรื่องเส้นทางการส่งสินค้า รู้จักเส้นทางเดินรถในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
4.
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131081
เลขที่ประกาศ : 135432

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต)
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167534

ตำแหน่งงานว่างธุรการเลขา

ตำแหน่งงานว่างธุรการเลขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1. ทำงานกับผู้บริหาร
2. สรุปเอกสาร ที่ได้รับมอบหมาย
3. พิมพ์เอกสาร
4. ติดต่อประสานงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 01/11/2564

เลขที่ประกาศ : 120312

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000 + OT

งานประจำ : 9000-10000 + OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ส่งเอกสาร ต่างๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 120313

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย maintenance และ Store

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่าย maintenance และ Store

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป ตามประสบ

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป ตามประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- ดูแล Store เรื่องการเบิก -คืน อุปกรณ์ที่นำไปใช้งานสนาม
- ดูแล ระบบ การซ่อมบำรุง รถ กะบะ จำนวน 20 คน
- ดูแลการซ่อมบำรุง อปกรณ์ เครื่องต่างๆของแต่ละแผนกของบริษัท
- บริหารจัดการระบบและ พนักงานส่วนซ่อมบำรุง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 120314

ตำแหน่งงานว่างProject Coordinator

ตำแหน่งงานว่างProject Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000 ตามความสามา

งานประจำ : 20,000-30,000 ตามความสามา ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- วางแผนงานและติดต่อประสานงานและติดตามงาน แต่ละวัน
- ประชุม ด้านวิศวกรรม ทำรายงาน ผลการทดสอบ และตรวจสอบ
- และอื่นๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 120315

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกร

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000 + OT

งานประจำ : 10000-12000 + OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
เขียนแบบ
ผู้ช่วยวิศวกร งานทดสอบ
ดูแลเอกสาร การทดสอบ

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 120316

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ดูแลอุปกรณ์เครื่อง+Store

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ดูแลอุปกรณ์เครื่อง+Store

งานประจำ : เงินเดือน 9000+OT

งานประจำ : 9000+OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ส่งเอกสาร +วางบิลต่างๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 120317

ตำแหน่งงานว่างคนงาน /ผู้ช่วยช่างเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างคนงาน /ผู้ช่วยช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 9000+OT

งานประจำ : 9000+OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
งานเจาะสำรวจดิน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 120318

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ / พิมพ์รายงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ / พิมพ์รายงาน

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000+OT

งานประจำ : 9000-10000+OT ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
พนักงานติดตามงาน
- ประสานงาน และ ตรวจสอบเวลาทำงานพนักงาน
- สรุปเวลาทำงานพนักงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 120319

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูแลซ่อมแซมเครื่อง ยนต์ต่างของบริษัท และ รถประจำบริษัท
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 120320

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร โยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร โยธา

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ดูแลงานทดสอบ และออกบบต่างๆ ออกงานทดสอบสนาม ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 120321

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- ทำงานทดสอบตัวอย่างประห้องปฎิบัติการ
- เป็นผู้ช่วยวิศวกร
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 121363

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต (ลูกรีดและไกด์)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต (ลูกรีดและไกด์)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. มีส่วนเข้าร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
3. ใช้เครื่องเจียรลูกรีด และลูกกลิ้งไกด์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ใช้เครื่องมือวัดละเอียดที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. เจียรลูกรีดและลูกกลิ้งไกด์ให้ได้ขนาดที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด
6. เจียรชิ้นงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
7. ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงให้เครื่องเจียรลูกรีด และเครื่องแต่ง Diamond Wheel อยู่ในสภาพพร้อมใ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 154087

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพิการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพิการ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1.ดูแลงานบริการทั่วไป เช่น จัดหาที่พัก, น้ำดื่ม, จัดรถรับ-ส่งพนักงาน, รับ-ส่งเอกสาร, งานทำความสะอาด, งานบริการโรงอาหาร
2.ดูแลงานบริการจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน, ล๊อคเกอร์,
3.ดูแล จัดหา จัดเตรียม ชุดพนักงาน ประจำปี และ Stock สำหรับพนักงานใหม่ และ Visitor
4.ดูแล จัดเก็บกุญแจโรงงาน กุญแจสำนักงาน กุญแจ Furniture กุญแจตู้ล๊อคเกอร์
5.ดูแล จัดหา จัดเตรียม งานห้องประชุม งานรับรองลูกค้า แขกผู้มาเยี่ยมชม งานรับรองต่างๆ ของบริษัทฯ
6.ติตต่อ ดำเนินการ งานประกันภัย ของบริษัทฯ งานประกันภัยรถยนต์
7. งานอ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 165045

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์ (ขับรถForklift)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์ (ขับรถForklift)

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทกำหนด
2. ปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
3. ขับรถ Forklift ตักสินค้าขึ้นรถบรรทุกออกจาก location เพื่อโหลดให้ตรงกับใบ shipping instruction list
4. สแกน Barcode ได้อย่างถูกต้องแล
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 166516

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1. คีย์เอกสารบัญชี
2. ตรวจสอบ ใบส่งของเพื่อเบิคจ่าย
3. เอกสารบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
4. ทำเอกสาร ราชการต่างๆ เช่น เอกสารแจ้งออกคนงาน เอกสาร เก็บขยะกับเทศบาล เอกสารรายงานการประชุม เอก
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 169905

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อขยะไซด์หัวหิน ด่วนๆ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อขยะไซด์หัวหิน ด่วนๆ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- งานจัดซื้อ/จัดจ้าง กับผู้ขายหรือผู้รับเหมาเจรจาต่อรองราคา
- เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
- จัดทำPO การสั่งซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในแผนกจัดซื้อ เพื
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108944

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60

งานประจำ : 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60 ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ยกสินค้าบริการลูกค้าและติดรถส่งของหน้างาน และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/10/2564

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง