ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 176391 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 110465

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ยกกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ ให้ลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110469

ตำแหน่งงานว่างช่างศิลป์ (Artist)

ตำแหน่งงานว่างช่างศิลป์ (Artist)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ผลิตและออกแบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลิต Back Drop จัดฉาก ออกแบบการตกแต่งสถานที่งาน
ผลิตและออกแบบ จัดทำคูปองโปรโมชั่นต่างๆ
อัพเดทสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในองค์กร
รายงานให้คำปรึกษา แนะนำ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อความต้องการของลูกค้า
ผลิตรูปภาพอาหารใหม่ ๆ เพื่อจัดทำโปรโมชั่นต่าง ๆ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110467

ตำแหน่งงานว่างผช./ผจก.แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Supervisor GSA.)

ตำแหน่งงานว่างผช./ผจก.แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Supervisor GSA.)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับ Profile

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับ Profile ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
วางแผน - บริหารจัดการภายในแผนกต้อนรับทั้งหมด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110470

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณโรงแรม
2. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องประชุม ฟิตเนส
3. ปฏิบัติการทำความสะอาดสปาทั้งหมด
4. ปฏิบัติการตรวจเช็ค เก็บรักษา อุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงแรมทุกจุดที่รับผิดชอบ
เวลาทำงานตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. (กะเช้า)
เวลาทำงานตั้งแต่ 15.30 น. - 24.30 น. (กะบ่าย)

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110466

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายได้ (Income Audit)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบรายได้ (Income Audit)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1.ตรวจสอบรายได้ ทุกประเภทของบริษัทฯ ว่ามีบันทึกครบถ้วน
2.บันทึกบัญชี รายละเอียดอื่นๆได้
3.กระทบภาษีขาย และจัดทำรายงานภาษีขายได้
4.ตรวจสอบรายงานการรับ-เบิก ของแผนกต้อนรับ-แผนกแม่บ้านได้
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 108945

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย (PC)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย (PC)

งานประจำ : เงินเดือน โครงสร้างและสวัส

งานประจำ : โครงสร้างและสวัส ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท และผลิตภัณฑ์สินค้าของทางบริษัทต้นสังกัดที่จะนำเสนอขาย
- ดูแลและรับผิดชอบเช็คสต๊อก / จัดเรียงสินค้า / ยอดขายของแบรนด์ตนเอง
- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ตนเองและผลิตภัณฑ์ของทางร้านที่ประจำอยู่ ให้เกิดความชำนาญและถูกต้องเพื่อให้เพียงพอที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
- ให้บริการที่ดี ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12/10/2562
เลขที่ประกาศ : 108946

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (เบี้

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป (เบี้ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
* ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินตามระบบของงานบัญชี
* ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร บันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและอื่น ๆ
* จัดทำรายการภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด. 53 เป็นต้น
* จัดทำเอกสารวางบิล ใบแจ้งลดหนี้ จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
* รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108942

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของท

งานประจำ : ตามโครงสร้างของท ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- คิดวิเคราะห์วางแผนด้านการตลาดอย่างรัดกุม เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ติดตามข่าวสารด้านการตลาดอยู่เสมอ
- เรียนรู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า คู่แข่ง วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการขายสินค้า และผลกำไรที่จะได้รับ
- วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า เพิ่มยอดขายทางบริษัท
- ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นำเสนอมา
- แสวงหาลูกค้าใหม่เสมอ และ รักษาฐานลูกค้าเก่า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 105689

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-ส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ-ส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
ช่างสำรวจ (survey) สามารถใช้กล้อง Total Station กำหนดพิกัด ค่าระดับ ของงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย คอนโด อาคารสำนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมี

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102941

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (เบี้

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป (เบี้ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
* ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในร้านค้า
* ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้า
* ประสานงานฝ่ายขาย ส่งต่อให้ฝ่ายขายดูแลลูกค้าเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
* ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบริษัท และ ลูกค้าให้ได้มากที่สุด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 04/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102536

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงวาล์ว

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงวาล์ว

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 ระยอง
ถอดประกอบติดตั้ง และซ่อมบำรุง วาล์ว
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 29/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101641

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตู้

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-18,000

งานประจำ : 13,000-18,000 ระยอง ปลวกแดง มาบยางพร
พนักงานขับรถตู้ (รับส่งพนักงาน) ด่วนนนน
1.ขับรถตู้ รับส่งพนักงาน
2.ดูแลรถ ตามโปรแกรมที่บริษัทจัดให้
3.ทำรายงานการทำงานในแต่ละวัน

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 20/09/2562
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง