ระยอง เมืองระยอง ทับมา หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง เมืองระยอง ทับมา หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง เมืองระยอง ทับมา หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง เมืองระยอง ทับมา หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 176389 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 165083

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10500 + ค่าดูแลสินค้า +

งานประจำ : 10500 + ค่าดูแลสินค้า + ระยอง เมืองระยอง ทับมา
1.ขับรถส่งสินค้าตามบ้านลูกค้า
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า ตามใบสั่งซื้อ
3.มีความรู้ในเรื่องเส้นทางการส่งสินค้า รู้จักเส้นทางเดินรถในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
4.
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 169905

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อขยะไซด์หัวหิน ด่วนๆ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อขยะไซด์หัวหิน ด่วนๆ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- งานจัดซื้อ/จัดจ้าง กับผู้ขายหรือผู้รับเหมาเจรจาต่อรองราคา
- เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
- จัดทำPO การสั่งซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในแผนกจัดซื้อ เพื
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108944

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60

งานประจำ : 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60 ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ยกสินค้าบริการลูกค้าและติดรถส่งของหน้างาน และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 137438

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด

งานประจำ : 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ตรวจเช็คบิลกับสินค้าให้ถูกต้องก่อนการจัดส่งสินค้า
- ตรวจเช็คนับสต๊อกสินค้าประจำวัน
- ให้บริการยกสินค้าและตรวจเช็คสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ารับสินค้าหน้าคลังสินค้า
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/10/2564

เลขที่ประกาศ : 108943

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าค

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าค ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะเสนอขาย
- ศึกษาแน้วโน้มด้านการขายและการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง
- แนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าด้วยความชำนาญและ
ถูกต้องให้เพียงพอที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า
- ให้บริการที่ดี ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ากับบริษัทฯ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 19/10/2564

เลขที่ประกาศ : 119404

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด

งานประจำ : 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด ระยอง เมืองระยอง ทับมา
* ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งซื้อ และ การจัดเก็บสินค้า
* เช็คสต๊อกในส่วนงานที่รับผิดชอบ ขับรถจัดเรียงสินค้า
* งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 19/10/2564
เลขที่ประกาศ : 157025

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของท

งานประจำ : ตามโครงสร้างของท ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ดูแลซ่อมบำรุงระบบแอร์ ระบบไฟภายในบริษัทฯ
- งานช่างพื้นฐานเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย เช่น การเดินสายไฟฟ้า การเดินสายโทรศัพท์
การเปลี่ยนก๊อกน้ำ การต่อท่อประปา งานเชื่อม งานสี งานก่อสร้าง เป็นต้น
- งานติดตั้งขึ้นป้ายโฆษณา ปักป้าย-เก็บป้ายโฆษณา
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/08/2564

เลขที่ประกาศ : 158151

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- วางแผนและบริหารการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า ให้เป็นระเบียน มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่าย ภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ
- ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร
- กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27/08/2564

เลขที่ประกาศ : 135985

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ปฎิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของผู้สมัครงาน หรือ อาทิเช่น ขับรถแห่โฆษณา พนักงานทำสวน พนักงานยกของ พนักงานติดรถส่งของ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 23/06/2564

เลขที่ประกาศ : 153562

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ระยอง เมืองระยอง ทับมา
งานสรรหาว่าจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง ประกันสังคม พัฒนาฝึกอบรมพนักงาน ประเมินผลพนักงาน คิดค่าแรงพนักงาน สรุปขาดลามาสาย ดูสวัสดิการให้กับพนักงาน จัดทำเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 24/01/2564

เลขที่ประกาศ : 142860

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป ระยอง เมืองระยอง ทับมา
รวบรวมจัดทำ วิเคราะห์ ข้อมูลด้านสถิติ ขององค์กร
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 23/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141736

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างแคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป + ค่าความ

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป + ค่าความ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
บริการและเก็บเงิน บันทึกและรับผิดชอบเงินรายได้จากการขายสินค้า เงินทอน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 06/08/2563
เลขที่ประกาศ : 137434

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer)

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ล
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 04/06/2563

เลขที่ประกาศ : 135680

ตำแหน่งงานว่างนักพัฒนาเว็บไซต์

ตำแหน่งงานว่างนักพัฒนาเว็บไซต์

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- พัฒนา Website ของบริษัท และ การสื่อขายสินค้าออนไลน์ ประสานงานขายและตอบแชทพูดคุยกับลูกค้า
- ทำคลิปวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ ลงสื่อออนไลน์ อาทิเช่น Facebook , Line, YouTube เป็นต้น
- วางแผนงานโฆษณาด้านการตลาด ศึกษาข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ มาใช้สร้างหรือกำหนดลำดับขั้นตอนของการนำเสนอ รวมทั้งกำหนดประเภทและแบบของ การเขียนโปรแกรมในการนำเสนอในเว็บไซต์
- ปรึกษาหารือกับทีมงาน และแผนกงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ในการนำเสนอ ทำให้การนำ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 06/05/2563

เลขที่ประกาศ : 135270

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป ระยอง เมืองระยอง ทับมา
ติดตั้งสุขภัณฑ์ , ปั้มน้ำ ติดป้ายโฆษณา และงานซ่อมบำรุงทั่วไปในบริษัท
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 21/04/2563

เลขที่ประกาศ : 134854

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 บาทขึ้นไป (ค่าด

งานประจำ : 10,500 บาทขึ้นไป (ค่าด ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- เช็คสต๊อกสินค้าประจำวันที่รับผิดชอบ
- อำนวยความสะดวกในการขึ้นสินค้าให้กับลูกค้า ณ.จุดรับสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องในบิลสั่งสินค้าก่อนขึ้นสินค้าหรือจัดส่งให้กับลูกค้า
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 09/04/2563

เลขที่ประกาศ : 127689

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (เบี้

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป (เบี้ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
* ให้คำปรึกษา แนะนำ แสนอแนวคิดการตกแต่ง ออกแบบห้องต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า สอบถามถึงความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจน เพื่อออกแบบชิ้นงานออกมาให้ตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการให้ได้มากที่สุด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 31/01/2563

เลขที่ประกาศ : 123964

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคนสวน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- มีหน้าที่วางแผนพัฒนา ออกแบบ และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ห้เป็นระเบียบและสวยงามอยู่เสมอ
- ดูแลรักษาไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เลื้อย ไม้คลุมดิน และไม้น้า รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ตัดหญ้าสนามหญ้า
สวนหย่อม เก็บกวาใบไม้ ให้สถานที่มีระเบียบสวยงานอยู่สม่ำเสมอ
- หัวหน้างานมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้เป็นไปตามระบบแผนงานที่วางไว้ให้สำเร็จ
ลุล่วงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบ ตรวจเช็คอุปกรณ์การทำงานทุอย่างให้ครบถ้วน และ บำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งา
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 10/01/2563
เลขที่ประกาศ : 108945

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย (PC)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเสริมการขาย (PC)

งานประจำ : เงินเดือน โครงสร้างและสวัส

งานประจำ : โครงสร้างและสวัส ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท และผลิตภัณฑ์สินค้าของทางบริษัทต้นสังกัดที่จะนำเสนอขาย
- ดูแลและรับผิดชอบเช็คสต๊อก / จัดเรียงสินค้า / ยอดขายของแบรนด์ตนเอง
- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์ตนเองและผลิตภัณฑ์ของทางร้านที่ประจำอยู่ ให้เกิดความชำนาญและถูกต้องเพื่อให้เพียงพอที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
- ให้บริการที่ดี ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12/10/2562

เลขที่ประกาศ : 108946

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (เบี้

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป (เบี้ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
* ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินตามระบบของงานบัญชี
* ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร บันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและอื่น ๆ
* จัดทำรายการภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด. 53 เป็นต้น
* จัดทำเอกสารวางบิล ใบแจ้งลดหนี้ จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
* รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12/10/2562

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง