ระยอง ระยอง งานประจำ หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง ระยอง งานประจำ หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง ระยอง งานประจำ หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง ระยอง งานประจำ หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง


เลขที่ประกาศ : 084768

พนักงานต้อนรับสปา (Health Land Reception)

พนักงานต้อนรับสปา (Health Land Reception)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนวด
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับแพ็กเกจการนวดต่าง ๆ
ขายแพ็คเก็จการนวดให้กับลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084251

วิศวกรไฟฟ้า ด่วน!

วิศวกรไฟฟ้า ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. รวบรวมและจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้า
2. วางแผนและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี
3. วางแผนและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุง Shut down maintenance plan เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหาย
4. วางแผนและจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำสัปดาห์
5. วางแผนและจัดตรียมความพร้อมของชิ้นส่วน,อะไหล่ ของเครื่องจักร
6. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน
7. ควบคุมและตรวจสอบ เครื
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084409

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด

งานประจำ : 11,000 บาทขึ้นไป + ค่าด ระยอง เมืองระยอง ทับมา
* ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าตามใบสั่งซื้อ และ การจัดเก็บสินค้า
* เช็คสต๊อกในส่วนงานที่รับผิดชอบ ขับรถจัดเรียงสินค้า
* งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083173

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) ด่วน!

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ดูแลระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC system) ให้เครื่องจักรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน
4. ตรวจสอบ เครื่องมือช่างส่วนบุคคลและหน่วยงานฯ
5. ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิต,การอนุรักษ์พลังงาน,ระบบ ISO 9000,5ส และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082549

ผู้จัดการ แผนกโลจิสติกส์

ผู้จัดการ แผนกโลจิสติกส์

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. รับผิดชอบในด้านเป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต,ระบบ ISO หรือกิจกรรมอื่นๆของบริษัท
3. บริหารการจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด
4. บริหารควบคุมระบบการรับ-จ่าย สินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ เพื่อมั่นใจว่าสินค้าในคลังมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
5. บริหารความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่คลังสินค้า เช่น ระบบ 5ส. เป็นต้น
6. ร่วมมือกับฝ่ายบัญชีในการตรวจนับ Stock สิ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081568

ช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

ช่างเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ทำงานเฟอร์นิเจอร์ภายในโรงแรม
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081566

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ (Front Office Manager)

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ (Front Office Manager)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- บริหารงานต่างๆ ของแผนกต้อนรับ ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
- ควบคุมดูแล, ตรวจเช็ค การขายห้องพัก ให้ได้ราคาและประโยชน์สูงสุดตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบระบบงานเอกสารทั้งหมดของแผนกต้อนรับ
- ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพร้อมในการบริการและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
- จัดทำ/รวบรวม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อลูกค้าประสบปัญหาหรือ Complain และแก้ปัญหาตามนโยบายของบริษัทฯ
- ปฏิบัติงานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081567

พนักงานตรวจนับผ้า (Checker)

พนักงานตรวจนับผ้า (Checker)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
- ตรวจสอบการเก็บผ้าลูกค้าตามห้องลูกค้า
- ปฏิบัติการมัดไหม บันทึกรายละเอียดผ้าลงในสมุดรายงาน
- รายงานลงบิลสำหรับค่าบริการซักผ้า
- ส่งผ้าให้แผนกซักรีด
- ปฏิบัติการรัดผ้า เช็คเข้าพวง
- ส่งผ้าตามห้องลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081190

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป + เบี้

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป + เบี้ ระยอง เมืองระยอง ทับมา
ออกแบบห้องต่างๆ เสมือนจริงตามที่ลูกค้าต้องการ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการตกแต่งให้กับลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080455

พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 ระยอง
1. ดำเนินการตรวจรับวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ ที่ส่งมอบโดยผู้ขาย
2. ดำเนินการจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ ให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการดูแลการจัดเก็บสต๊อกของวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ ให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการใช้งาน
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สโตร์ ในเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่
5. มีหน้าที่สนันสนุนที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

6. ดำเนินการเรื่องการรับ-การเบิก จ่ายวัสดูสิ้นเปลืองและอะไหร่
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080129

ช่างซ่อมบำรุงวาล์ว

ช่างซ่อมบำรุงวาล์ว

งานประจำ : เงินเดือน 12000

งานประจำ : 12000 ระยอง
ติดตั้งและซ่อมบำรุงวาล์ว
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080114

จัดซื้อ

จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง
จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดหาซัพพลายเออร์ และจัดทำเอกสารการสั่งซื้อ พร้อมทั้งติดต่อซื้อ-ขายกับลูกค้า และซัพพลายเออร์
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080128

ช่างกลึง

ช่างกลึง

งานประจำ : เงินเดือน 12000

งานประจำ : 12000 ระยอง
กลึงงานตามแบบ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079282

พนักงานการเงิน

พนักงานการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโคร้งสร้างบริ

งานประจำ : ตามโคร้งสร้างบริ ระยอง
1. บันทึก JV ลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และออกเอกสาร ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เมื่อมรการส่งสินค้าให้ลูกค้า
2. บันทึก RV ลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้า
3. วางบิลที่บริษัทของลูกค้าตามกำหนด
4. จัดพิมพ์เช็คพร้อมนำเสนออนุมัติเช็ค แล้วจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ตามกำหนด
5. จัดทำรายงาน Cash Flow และ Estimate Cash Flow นำเสนอกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อกับธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
7. ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค รวมทั้งเงินสดย่อย
8. บันทึกข
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078867

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง
-ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ
-กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับ
-วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น
- ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน
- กํากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
- รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ
- ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078261

ช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Auto cad , Solid work ได้
- เขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า
- อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และสามารถถอดแบบ ได้
- วัดแบบหน้างาน เพื่อทำแบบผลิต
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078373

กราฟฟิกดีไซน์ ( Graphic Design)

กราฟฟิกดีไซน์ ( Graphic Design)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป หรือ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย
2 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
3 ออกแบบสื่อทางการตลาดต่างๆ อาทิ โบว์ชัวร์ ป้ายโฆษณา และ อัพเดทข้อมูลในเว็ปไซด์ของบริษัท
4 คิดแผนงานการทำ Marketing บนสื่อ Internet ต่างๆ ลงโฆษณาตามเว็ปไซด์ เพื่อทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รู้จักบริษัทมากขึ้น
5 นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร
6 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077313

ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)

ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)

งานประจำ : เงินเดือน 9,500

งานประจำ : 9,500 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ตรวจรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บวัตถุดิบ, ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ, ให้บริการโดยสร้างความประทับใจลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077175

ผู้ช่วยแพทย์ ด่วน (คลินิกตรวจโรคทั่วไปย่านพระโขนง ใกล้ BTS พระโขนง) 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส.หรือ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยแพทย์ ด่วน (คลินิกตรวจโรคทั่วไปย่านพระโขนง ใกล้ BTS พระโขนง) 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส.หรือ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 27,000

งานประจำ : 25,000 - 27,000 ระยอง
1.วางแผนและติดต่อลูกค้าในตลาด เจรจาสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2.นำเสนอสินค้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
3.นำเสนอราคา ส่งมอบใบเสนอราคา และติดตามผลการขาย
4.ปิดการขายและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน
5.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
6.วางแผนการออกเยี่ยมลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
7.ประสานงานการจัดส่งสินค้ากับลูกค้า ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า
8.จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้ารายวัน
9.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งแก้ป
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076721

หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน

หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ตรวจสอบการกระทำและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่น ๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000, การลดต้นทุน, การกำหนด KPI, การศึกษาความสามารถของกระบวนการการผลิต หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. มีหน้าที่บริหารงานบุคคล การให้คุณให้โทษ และการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. ทำหน้าที่ในการจัดทำ Billet grade specification, Production specification ทั้งเหล็กเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษในระบบ L3
5. ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
6. ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลก
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง