ระยอง ระยอง งานประจำ หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ระยอง ระยอง งานประจำ หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระยอง ระยอง งานประจำ หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ระยอง ระยอง งานประจำ หางานระยอง รับสมัครงานระยอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ระยอง Ø
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 328 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 096703

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ระยอง บ้านฉาง พลา
1. สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเป็นต้นไป
2. ร่วมกันจัดทำแผนการสอน และสร้างสรรค์กิจกรรม
3. ร่วมกันจัดทำสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนหางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096030

ตำแหน่งงานว่างSale Outside

ตำแหน่งงานว่างSale Outside

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
ออกพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเสนอขายห้องพัก, ห้องประชุมสัมนา, นวดสปา
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095386

ตำแหน่งงานว่างช่างไอที (IT Support) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างช่างไอที (IT Support) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. รายงานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Server / wireless / Lan / wifi ทั้งหมด
2. รายงานการให้คำปรึกษาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงาน
3. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Wifi ทั้งหมด
4. ปฏิบัติการติดตั้งซอฟแวร์ เพิ่มจุดอินเตอร์เน็ตตามจุดต่าง ๆ ของโรงแรม
5. เปรียบเทียบการพัฒนาระบบตามความต้องการขององค์กร
6. รายงานวางแผนงานไอทีประจำเดือน

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093624

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
- งานด้านเอกสาร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลการผลิตละจัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093394

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ติดตั้งและควบคุมดูแลระบบเสียง ภายในห้องสัมมนา จัดเลี้ยงต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093296

ตำแหน่งงานว่างช่างประปา สุขภัณฑ์ (Plumber)

ตำแหน่งงานว่างช่างประปา สุขภัณฑ์ (Plumber)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
มีความรู้ ความสามารถทางด้านประปา สุขภัณฑ์ และงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092589

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sale & Marketing Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sale & Marketing Manager)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ติดตามเข้าพบลูกค้า ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และในพื้นจ.ระยองหรือใกล้เคียง
2. วิเคราะห์ ปรับปรุงและนำเสนอหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
3. จัดทำรายงานขายประจำเดือน
4.ปรับปรุง ควบคุม ดูแลส่วนงานขาย ร่วมกับทีมขาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092542

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT / IT Application Developer

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT / IT Application Developer

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้งาน (user) ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Software ต่างๆ ในบริษัทฯ
2. Training user ในการใช้งาน Microsoft dynamic 365 ,Winspeed,และระบบ QCS และ ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์การใช้งานมาก่อน
3. ศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในใช้งานในระบบ Microsoft dynamic 365 ,Winspeed,และระบบ QCS ใน module ต่างๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อกันเพื่อการ Maintain ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4. เรียนรู้ภาษา PHP, HTML, Query, Database SQL, Basic of web service(IIS) ตลอดจนโครงสร้างของฐานข้อมูลในระบ
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092541

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / Environment Officer

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / Environment Officer

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้งานของหน่วยสำเร็จลุล่วงด้วยดี
2. มีหน้าที่บริหารงานบุคคล การให้คุณให้โทษ, การวิเคราะห์และนำเสนอหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, และการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
3. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานตามแนวทางปฎิบัติที่นำเสนอไว้ในรายงาน EIA
4. ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดแนวทางป้องกันเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมโรงง
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091887

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร(Restaurant Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร(Restaurant Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1. ดูแลเรื่องทั่วไปในห้องอาหารและคอยช่วยเหลืองานผู้จัดการแผนกห้องอาหาร
2. ดูแล จัดระเบียบพนักงานเสิร์ฟในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
3. ควบคุมการบริการลูกค้าและดูแลให้การทำงานของแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090325

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer

ตำแหน่งงานว่างCivil Engineer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบงานโครงสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบและไม่มีข้อผิดพลาด
ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ประสานงานกับ supervisor และ Foreman เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ขออนุมัติ และแล้วเสร็จตามกำหนด
ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม - ลด เพื่อสรุปราคางาน
วางแผนการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง
สรุปผลงานและวางบิลเก็บเงินลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090221

ตำแหน่งงานว่างAccountant Costing / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างAccountant Costing / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิต, ระบบ ISO หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท
บริหารงานบุคคลในบังคับบัญชา ทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บันทึกและจัดทำรายงานวัตถุดิบทุกประเภท
บันทึกและจัดทำรายงานสินค้าสำเร็จรูป
บันทึกและจัดทำรายงาน Scrap and Scale
จัดทำ และ ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลืออื่น ๆ
ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089574

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านนวด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านนวด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษั

งานประจำ : ตามโครงสร้าบริษั ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ควบคุม วางแผน และบริหารจัดการร้านนวดของโรงแรมทั้งหมด
-ดูแลยอดขายของร้าน
-ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089354

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง
1.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิม
2.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3.จัดทำใบเสนอราคา
4.เสนอราคาขายสินค้า เครื่องมือสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
5.รายงานผลการขายและติดตามลูกค้า
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089353

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ระยอง
เขียนแบบ ออกแบบวงจรไฟฟ้า,Wiring Control panel
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089575

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานทำความสะอาดห้องพัก (Floor Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานทำความสะอาดห้องพัก (Floor Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
-ตรวจสอบควบคุมการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
-รายงานการทำงานและตรวจเช็ครายงานการทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
-ติดตามแก้ไขปัญหางานทำความสะอาดเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงการทำงานภายในห้องพัก
-รักษามาตรฐานการทำความสะอาดห้องพักตามนโยบายบริษัท
-ติดตามการสอนงาน ฝึกอบรมพนักงานภายในแผนกเกี่ยวกับขั้นตอนการทำความสะอาดในห้องพัก
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089273

ตำแหน่งงานว่างบัญชีการเงิน

ตำแหน่งงานว่างบัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
1. ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับจากการวางบิล Supplier
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
3. จับเก็บใบสำคัญจ่ายเช็ค
4. นำส่ง ภงด.1, 3, 53 ให้สำนักงานบัญชี
5. จัดทำสรุปยอดในรายวันจ่าย พร้อมจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน
6. รับวางบิลและชำระหนี้
7. จัดทำทะเบียนคุมการรับเช็คและเงินสด
8. บันทึกการรับ-จ่าย ให้ถูกต้องตามระบบบัญชี
9. ตรวจบัญชีธนาคารทุกบัญชีใน Book ธนาคารกับที่คีย์ใน Express
10.คีย์รายการตัดบัญชีธนาคารใน Express
11. ติดตามเงินรับ - จ่าย ที่ไม่ทร
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088043

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60

งานประจำ : 330-350 บาท/วัน + ค่ายก 60 ระยอง เมืองระยอง ทับมา
- ยกสินค้าบริการลูกค้าและติดรถส่งของหน้างาน และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087209

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์ (ขับรถForklift)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโลจิสติกส์ (ขับรถForklift)

งานประจำ : เงินเดือน ์ตามโครงสร้างบริ

งานประจำ : ์ตามโครงสร้างบริ ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทกำหนด
2. ปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
3. ขับรถ Forklift ตักสินค้าขึ้นรถบรรทุกออกจาก location เพื่อโหลดให้ตรงกับใบ shipping instruction list
4. สแกน Barcode ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
5. ขับ Crane ตักสินค้าขึ้นรถตามที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง
6. ตรวจเช็คการทำงานของรถ Forklift และบันทึกลงในแบบฟอร์มการใช้รถก่อนการใช้งานทุกครั้ง
7. ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการขึ้นสินค้าของพนักงานขับรถ เช่น ไม้รอง ผ้ายางรองพื้นรถ ผ้าใบคลุมรถ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สายรัด ให้ได้ตา
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086620

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง
1. รับผิดชอบในส่วนงานของงานบัญชี AP หรือ AR
2. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
3. ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
4. สามารถบริหารงานบัญชี และส่งรายงาต่อกรมสรรพากรได้ตรงเวลา
5. จัดทำสรุปรายรับ-รายจ่าย แต่ละเดือน
6. บัญทึกข้อมูลและรายงานต่างๆในโปรแกรมบัญชี
7. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานระยอง รับสมัครงานระยอง : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง
หางานระยอง สมัครงานระยอง รับสมัครพนักงานระยอง
ระยอง ฝึกงานระยอง งานชั่วคราวระยอง งานนอกเวลาระยอง งานประจำระยอง งานราชการระยอง งานต่างประเทศระยอง งานอื่นๆระยอง